امکان پرداخت عوارض خروج از کشور در این سایت

 

جدول هزینه عوارض خروج از کشور سال 98

در جدول زیر می توانید هزینه عوارض خروج از کشور سال 98 را به طور کامل مطالعه کنید

 لینک پرداخت عوارض خروج از کشور به صورت انلاین:

https://sadadpsp.ir/tollpayment/#/tax/departuretax